• Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

**ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทุนเรียนดี ประสิทธิ์ - คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ปีการศึกษา 2567
สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2567

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2.2
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2567

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2.1
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2567

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2567

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

**ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทุนเรียนดี ประสิทธิ์ - คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ปีการศึกษา 2566
สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3
(วันอาติทย์ที่ 9 เมษายน 2566)
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2566

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้


***ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2.2 (วันอาติทย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566)
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2566

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

***ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2.1 (วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566)
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2566

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้

***ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา  2566

สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้


**ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทุนเรียนดี ประสิทธิ์ - คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ปีการศึกษา 2565
สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่นี้


 
 
 
 
   


 

 

 
   

 

 
 
: Facebook Page MT RSU : มหาวิทยาลัยรังสิต